Nästan 90 % av lärare i Australien uppger att de inte har råd att leva på sina löner

I Australien har en ny studie visat att nio av tio lärare inte har råd att bo i de områden som de undervisar i. Problemet är i synnerhet stort för nya lärare vilket gör att många spår att det blir svårt att locka fler till yrket.

I studien tog man hänsyn till om en lärare kunde bo i området som de undervisade i utan att behöva betala mer än 30 % av lönen, detta för en enrumslägenhet med kök. Studien kom fram till att mer än 90 % inte klarade av detta kriterium, vilket i synnerhet drabbade nyexaminerade lärare. Senast en majoritet av lärare klarade boendekostnader på sin lön var för mer än 10 år sedan.

Australien har haft en lärarbrist i landet, i synnerhet för områden som matematik, naturvetenskap, teknik och engelska som andra språk. På grund av denna brist har Australiens regering infört åtgärder för att locka och behålla lärare, inklusive större investeringar i lärarutbildning, erbjudande av attraktiva incitament och program för lärare i landet och utomlands. Men dessa åtgärder har hamnat i skymundan sett till de låga lönerna i förhållande till ökade levnadskostnader.

Inflationen har lett till hyreshöjningar i Australien

I Australien har hyrorna skenat det senaste året, där ökningen i Sydney varit hissnande 19 %. Australien har en invandring på mer än en halv miljon människor om året vilket gör att efterfrågan på hyresbostäder är mycket hög.

Även andra kostnader har stigit krafigt eftersom inflationen, enligt siffror från centralbanken, legat på ungefär 7 % de senaste 12 månaderna. Landets matpriser har t.ex. ökat med mer än 8 % sedan förra året.

Även i Sverige har vi brist på behöriga lärare

Lärarbristen i Sverige har varit ett pågående problem i flera år. Bristen har framför allt varit märkbar inom ämnesområden som matematik, naturvetenskap och teknik, men också inom yrkesämnen. Bristen är särskilt allvarlig på landsbygden och i mindre städer, där det kan vara svårt att attrahera och behålla kvalificerade lärare.

Regeringen och andra intressenter har infört flera åtgärder för att bekämpa lärarbristen. Dessa inkluderar högre löner för lärare, ökat stöd för lärarutbildningar och initiativ för att göra yrket mer attraktivt för unga människor. Trots dessa ansträngningar har det varit svårt att till fullo lösa lärarbristen, och det förväntas att problemet kommer att fortsätta under överskådlig framtid.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar