Lärare i Storbritannien talar ut om farorna för barn med smartphones

I en krönika i brittiska The guardian redogör läraren Lola Okolosie varför hon anser att hennes barn inte ska ha en smartphone förrän de har blivit äldre. Det finns bl.a. studier som visar att barns mentala hälsa påverkas negativt av smartphone-användning, samtidigt som mycket av mobbningen i dag sker online via just smartphones. Antalet barn som kommer i kontakt med grov pornografi har också ökat på senare tid, vilket också verkar ha en koppling till smartphones.

Föräldrar till unga barn känner ofta en press från sina barn att låta dem ha en smartphone. I synnerhet när det bara är deras barn som, enligt dem själva, inte har en smartphone. Det kan därför vara svårt att som förälder stå emot, men det finns flera anledningar till att det kan vara bra att stå på sig.

Koppling mellan smartphones och mental ohälsa

Det finns flera kopplingar mellan användning av smartphones och mental hälsa hos barn. Överdriven användning av smartphones kan leda till ökad skärmtid, vilket har kopplats till olika psykiska hälsoproblem. Dessa inkluderar depression, ångest, minskad självkänsla och försämrad koncentration. Barn kan också bli utsatta för mobbning genom sina smartphones, vilket kan leda till stress, depression och andra psykiska hälsoproblem. Dessutom kan ständig tillgång till sociala medier och jämförelse med andras liv leda till känslor av otillräcklighet och låg självkänsla.

En annan viktig aspekt är att användning av smartphones kan störa barns sömn. Forskning har visat att skärmtid före sänggåendet kan försämra sömnkvaliteten och sömnlängden, vilket i sin tur kan leda till olika mentala hälsoproblem, inklusive humörsvängningar, försämrad koncentration och minskad akademisk prestation. Dessutom, när barn använder sina smartphones som en källa till självtröst eller för att undvika negativa känslor, kan det bidra till att utveckla oavbrutna vanor och beteenden som i slutändan kan försämra deras mentala hälsa.

Vilka är då de stora farorna?

Det finns många faror och negativa konsekvenser med att ge en smartphone till barn för tidigt.

Exponering för olämpligt innehåll

Internet är fullt av innehåll som kanske inte är lämpligt för barn. Genomsnittsålder för när barn kommer i kontakt med grovt stötande innehåll på nätet blir allt lägre. Trots föräldrakontroll och diverse filter kan barn stöta på olämpliga bilder, videor eller andra former av innehåll.

Mobbning

Allt mer mobbning sker i dag på nätet, vilket gör att det kan vara svårt för föräldrar att hålla koll. Med tillgång till sociala medier och andra kommunikationsplattformar ökar risken, vilket kan leda till allvarliga emotionella konsekvenser och mentala problem.

Internetberoende

Barn kan bli beroende av sina smartphones för både nöje och interaktion, vilket kan störa deras sociala färdigheter och förmågan att interagera ansikte mot ansikte. Det finns också studier som visar att koncentrationsförmågan försämras vid för mycket användning.

Hälsoproblem

Långa perioder av skärmtid kan leda till fysiska hälsoproblem som dålig hållning, ögonproblem eller sömnproblem. Det kan också bidra till en stillasittande livsstil, vilket kan leda till fetma och andra hälsoproblem.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar