Icke-binära och transpersoner känner sig inte säkra i skolan

I en undersökning gjord av amerikanska Washington Post svarade nästan hälften av alla som identifierade sig som trans eller icke-binär att de inte kände sig säkra i skolan. Detta kan jämföras med att bara 10 % av CIS-personer hade samma farhågor.

I intervjuer med transpersoner och icke-binära framgick det att många var utsatta för mobbare och att även lärare ibland uttryckt sig negativt om deras könsidentitet. För många som deltog i studien var skolan en mardröm och det var även flera som hade försökt att begå självmord under studietiden.

Icke-binära identifierar sig inte helt som man eller kvinna

En icke-binär person är någon som inte identifierar sig strikt som antingen man eller kvinna. Detta är en term som kan omfatta en mängd identiteter som inte följer den traditionella binära könsmodellen. Icke-binära personer kan identifiera sig som en blandning av båda könen, som inget kön alls, som ett växlande kön, eller de kan ha en egen personlig uppfattning om kön som inte passar in i de traditionella könskategorierna.

Transpersoner kan identifiera sig som man eller kvinna utan att vara född med det könet

En transperson är en individ vars könsidentitet skiljer sig från det kön de tilldelades vid födseln. En transperson kan identifiera sig som man eller kvinna, eller de kan identifiera sig på ett mer komplex eller flytande sätt. Transitionen till det önskade könet kan innefatta olika metoder såsom hormonbehandling, kirurgi, ändring av personligt pronomen, ändring av juridiskt kön, och mer. Det är viktigt att notera att processen för transition varierar för varje individ och det finns ingen ”rätt” eller ”fel” sätt att vara trans på.

Vad kan lärare göra för att inkludera icke-binära och transpersoner?

Att inkludera icke-binära och transpersoner i skolan kan uppnås genom en rad handlingar, och det handlar lika mycket om respekt för individens identitet som om att skapa en inkluderande atmosfär.

Använd rätt pronomen

Respektera de pronomen som en elev föredrar. Om du inte vet, fråga eller uppmuntra elever att dela sina föredragna pronomen. Försäkra dig om att andra elever och lärare också använder dessa pronomen.

Utbildning

Utbilda dig själv och andra om frågor som rör trans och icke-binära individer. Denna utbildning kan innefatta att lära sig om olika könsidentiteter, förståelse för processen för att komma ut som trans eller icke-binär, och kunskap om de utmaningar dessa individer kan möta.

Skapa en säker miljo

Skapa en miljö där alla elever känner sig säkra och bekväma. Detta kan innefatta att skapa könsneutrala badrum, använda könsneutrala formuleringar när det är möjligt, och tillhandahålla stödresurser för trans och icke-binära elever.

Inför riktlinjer

Implementera och förstärka riktlinjer som skyddar trans och icke-binära elever från trakasserier och diskriminering. Detta kan inkludera klädkoder som tillåter elever att uttrycka sitt självidentifierade kön, och policyer som garanterar att elever får delta i sport och andra aktiviteter i enlighet med deras könsidentitet.

Ta hjälp av läroplanen

Inkludera representation av trans och icke-binära individer i undervisningen. Detta kan inkludera att prata om kända trans och icke-binära personer, inkludera litteratur av trans och icke-binära författare, och diskutera frågor som rör trans och icke-binära individer i relevant kursmaterial.

Det är viktigt att komma ihåg att varje elevs behov och erfarenheter kommer att vara olika, och att det bästa sättet att stödja trans och icke-binära elever är att lyssna på dem och respektera deras identiteter.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar