Intelligent design får läras i skolan

Skolverket i Sverige har kommit fram till att undervisning om intelligent design (ID) – en teori som ofta debatteras – är tillåten i skolor. Detta beslut kommer efter att Andreasgymnasiet, en kristen friskola i Stockholm, rapporterades till Skolverket på grund av att de lärde ut ID, vilket avslöjades i ett TV-program tidigare i år. Efter en inspektion av skolan, som en del av den reguljära inspektionsprocessen, har Skolverket uttalat sig om situationen.

Ingela Gullberg, undervisningsråd vid Skolverket, förklarar att det inte är olagligt att undervisa om ID. Skolverket granskar inte om ID är en legitim vetenskap, utan hur undervisningen utförs, och om skolan ger en opartisk och mångsidig undervisning. Hon poängterar att det är viktigt för en konfessionell skola att lärare kan uttrycka sina trosläror, men att skolan inte kan begränsa sig till att presentera denna tro eller kräva att eleverna ska acceptera den.

Andreasgymnasiet uppfyller kraven på en opartisk och mångsidig undervisning enligt Skolverket. Skolan lär ut evolutionsteorin och använder standardläroböcker i naturvetenskap och biologi. Eleverna uppmuntras att tänka kritiskt och bilda sina egna åsikter om olika teorier, inklusive ID.

Margareta Sundbom, rektor för Andreasgymnasiet, bekräftar att ID endast diskuterades under några få lektioner under det senaste läsåret. Hon anser att detta har hjälpt skolan att uppfylla kraven på mångsidighet och opartiskhet. Hon betonar att det är viktigt att eleverna är medvetna om kritik mot evolutionsteorin för att få en allsidig utbildning. Sundbom ser ID inte som ett alternativ till evolutionsteorin, utan snarare som ett komplement.

ID har skapat mycket debatt, särskilt i USA. En domstol i USA har förbjudit undervisning i ID som ett alternativ till evolutionsteorin. De flesta etablerade forskare avvisar ID som pseudovetenskap och ser det som religiösa dogmer förklädda till vetenskaplig teori. De som stöder ID anser dock att evolutionsteorin har alltför stora luckor och att det måste finnas en intelligent skapare bakom existensen. Ofta antyds denna skapare vara Gud.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar