Flera skolor vill drogtesta

I en undersökning gjord av nuvarande Vi lärare visade att det fanns flera gymnasieskolor som stängde av elever om de vägrade att lämna ett drogtest, trots att det bröt mot lagen. Carl Falck, förbundsjurist på Lärarförbundet, påpekade att det var anmärkningsvärt att så många skolor valde att använda olagliga metoder.

Hur skolorna följde upp kravet på att ha en drogpolicy och en handlingsplan varierade mycket över landet. Det kunde vara allt från en kopia av kommunens övergripande policy till ett dokument för enskilda skolor. Vi lärare samlade in policydokument från två gymnasieskolor i varje län, och av de 35 svar de fick innehöll 16 av dem tvivelaktiga juridiska formuleringar.

Carl Falck förklarade att det var olagligt att stänga av en elev för att de vägrade att lämna ett drogtest eller om testet var positivt. Han påpekade att det inte borde finnas några former av tvång, varken direkta eller indirekta. Han hävdade att ett drogtest var ett verktyg, inte ett medel för påtryckning. En elev som hade rökt cannabis på en fredag ansågs knappast vara farlig på skolan på måndag, tillade Falck.

Att en elev vägrade att lämna ett urinprov var inte en giltig anledning för att kontakta socialtjänsten. Om skolan misstänkte drogmissbruk, borde de dock göra det, eftersom skolpersonal hade en lagstadgad skyldighet att anmäla om de misstänkte att ett barn far illa.

Falck kritiserade skolor som valde att avstänga elever i väntan på en utredning och menade att det var genom en noggrann utredning som sådana beslut skulle tas. Han tyckte att skolorna borde fokusera mer på att prata med elever och föräldrar och samarbeta med socialtjänsten istället för att hota med straff. Anne Terdén, jurist på Skolverket, höll med om att avstängning var en extrem åtgärd och borde vara en sista utväg.

Strömstads gymnasiums handlingsplan inkluderade rätten att kräva urinprov och möjligheten till avstängning under en utredning. Skolans rektor, Ola Nilsson, sa att han skulle tillämpa detta om det behövdes, trots eventuella juridiska konsekvenser. Östra Real i Stockholm ville också ha möjligheten att stänga av en elev, men skolans rektor Urs Göbel påpekade att det endast skulle ske om eleven utgjorde ett hot mot andra.

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar